Privacyverklaring

Privacyverklaring van “van den Berg Beveiliging & Telecom”

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het aanmaken van een account bij de PAC ( particuliere alarm centrale ) indien u met uw alarmsysteem een meldkamer abonnement wenst af te sluiten.
 • het aanmaken van een account bij een telecom- of data-provider voor u.
 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze dienstverlening;
 • het opnemen van contact met u, als u hierom vraagt;
 • Wij verwerken uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden, tenzij u daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Categorieën persoonsgegevens

Wij gebruiken niet meer dan de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:

Bedrijfsnaam- en – gegevens (voor zover dit persoonsgegevens zijn);

 • NAW-gegevens van de contactpersoon;
 • E-mailadres van de contactpersoon;
 • Bankrekeningnummer van de contactpersoon
 • Telefoonnummer van contactpersoon;
 • IP-adres van uw vaste internetaansluiting;
 • Afmeldwachtwoorden voor de particuliere alarmcentrale indien u via ons een systeem bij de meldkamer laat aansluiten
 • Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derde partijen zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst/opdracht of wij op basis van de wet hiertoe verplicht zijn.
Voor de externe partijen waar wij mee samen werken en persoonsgegevens onderling uitwisselen hebben wij verwerkers overeenkomsten afgesloten.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Recht op controle van uw persoonsgegevens

U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens die bij ons bekend zijn in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen.
Indien u hiervan gebruik wenst te maken dan kunt u een mail sturen naar martijn@vandenbergarnhem.nl